Oglašavanje

PokerPik.rs je vodeća poker prodavnica u Srbiji i promocijom kod nas možete sebi da poboljšate komunikaciju sa vašim potencialnim kupcima, strankama odnosno korisnicima vaših usluga. Odlikuje nas moćan javni nastup preko raznih turnira, različnih foruma, raznih plakata i flajera. Naša ciljna grupa su poker igrači i online prodavnica PokerPik.rs je idealna za oglašavanje vaših proizvoda i usluga povezanih sa pokerom.

Oglašavanje banerom predstavlja osnovni oblik oglašavanja, kao na web prostoru većine online stranica, i omogućava vam da predstavite vaše brand, proizvode i usluge. Pored standardnih banera, na PokerPik.rs nudimo i homepage baner kao i slanje newslettera, koji vam omogućuje da unikatnim dizajnom i dizajniranim tekstom predstavite svoje proizvode i usluge, ili pozovete potencijalne kupce odnosno stranke na neki poseban događaj.

Za sve ostale informacije kontaktirajte nas na [email protected]
PokerPik