Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja online prodavnice PokerPik.rs su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, baziranim na preporukama GZS i mednarodnih kodeksa o e-poslovanju.


Dostupnost informacija

Prodavac se obvezuje da kupcu obezbedi sledeće informacije:

 • identitet kompanije (ime i sedište kompanije, broj registra),
 • kontakt podatke, koji kupcu omogućavaju brzu i efikasnu komunikaciju (e-mail, telefon),
 • ključne karakteristike proizvoda ili usluge (uključujući i post-prodajne usluge i garancije),
 • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na online stranici bi trebala da bude dostupna u razumnom roku),
 • uslove isporuke proizvoda ili obavljanja usluga (način, mesto i vreme isporuke),
 • sve cene moraju biti jasno i nedvosmisleno određene i prikazane, i mora biti naglašeno da su sadržani i troškovi poreza i prevoza,
 • način plaćanja i dostave,
 • vreme trajanja ponude,
 • rok u kom je moguće odustati od ponude i uslovi za odustajanje; pored toga i kako kupac može vratiti robu i koliko će ga to koštati,
 • pojašnjenje postupka po pritužbi, uključujući sve podatke o kontakt osobi ili službi za komunikaciju sa kupcima.


Ponuda proizvoda

Zbog prirode poslovanja putem interneta ponuda online prodavnice PokerPik.rs se ažurira i menja često i brzo.

Cene su predstavljene kao redovne cene i naše cene. Redovne cene su preporučene prodajne cene proizvođača ili uvoznika, odnosno cene koje uvoznik sam naplaćuje. Naša cena je cena koja se odnosi na kupovinu on-line u slučaju 100% plaćanja u gotovini.

 

Načini plaćanja

Prodavac trenutno nudi samo mogućnost plaćanja u gotovini po prijemu (naša cena).
Prodavac izdaje račun kupcu na trajnom mediju, sa jasno razvrstanim troškovima i uputstvu o tome kako odustati od kupovine i vratiti proizvode, ako je to potrebno i moguće.
Kupoprodajni ugovor (porudžbina) elektronski je sačuvana na serveru i dostupna je kupcu na zahtev.

 

Cene

Naša cena važi za sve članove online prodavnice PokerPik.rs. Članstvo u online prodavnici PokerPik.rs se dobija registracijom na našu online prodavnicu PokerPik.rs. Redona cena je cena za neregistrovane korisnike koji žele da kupe u našoj prodavnici, a nisu članovi online prodavnice PokerPik.rs. Registracija je moguća tokom kupovine.
Sve cene uključuju PDV, osim ako nije izričito drugčije.
Cene su važeće u vreme pravljenja porudžbine i imaju unapred određenu pravnu snagu.
Cene su važeće u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja pod gore navedenim uslovima.
Uprkos ogromnim naporima da se obezbede najsveže i najtačne informacije, može se dogoditi da dođe do pogrešne informacije o ceni. U tom slučaju, ili u slučaju da se cena predmeta promenila tokom obrade naloga, usluga omogućava korisnicima da se povuku iz kupovine, ali će takođe ponuditi i rešenje službe za korisnike koji će biti na obostrano zadovoljstvo.
Kupoprodajni ugovor između prodavca i kupca važi od momenta kada je prodavac potvrdio porudžbinu (kupac dobija e-mail o statusu Porudžbine). Od tog trenutka, sve cene i drugi uslovi su nepromenljivi i važe i za prodavca i za kupca.

 

Postupak kupovine

 • Prihvatanje porudžbine - Po završetku porudžbine kupac dobija e-mail obveštenje da je porudžbina prihvaćena. U tom trenutku, kupac ima rok od sat vremena da otkaže porudžbinu.
 • Potvrda porudžbine - ako kupac ne otkaže porudžbinu, prodavac ugovor šalje na dalju obradu i proverava dostupnost proizvoda da bi porudžbinu potvrdio ili odbacio ukoliko proizvod u tom trenutku nije dostupan. Prodavac može da proveri tačnost informacija porudžbine i adrese u cilju pružanja usluge isporuke, pozivom na kontakt telefon kupca. U slučaju da je porudžbina potvrđena, prodavac je dužan da obavesti kupca putem e-maila o vremenu isporuke. Kupoprodajni ugovor o kupovini poručenih proizvoda između kupca i prodavca u ovoj fazi definitivno je zaključen.
 • Prodavac robu priprema za slanje i šalje u dogovorenom roku, i o tome puteme-maila obveštava kupca. Prodavac u tom e-mailu takođe obaveštava kupcao politici vraćanja robe i dostavlja kontakt za slučaj da dostava robe kasni, kao i kontakt u slučaju da kupac ima pritužbe povodom dostavljene robe.

Pravo odustajanja od kupovine i vraćanje robe

Kupac ima pravo da u roku od 15 dana od dana preuzimanja robe, slanjem poruke na kontakt e-mail [email protected], obavesti prodavca da odustaje od kupovine, pri čemu nije potrebno navesti razlog. Jedini trošak koji je kupac u obavezi da plati vezano za odustajanje od kupovine, je trošak vraćanja robe. Robu je potrebno vratiti prodavcu u roku od 30 dana od dana slanja poruke o odustajanju od kupovine.
Vraćena roba mora biti u originalnom i neoštećenom pakovanju. Adresa za vraćanje robe je navedena na obrascu za vraćanje robe, koji je priložen u pošiljci. Prodavac vraća novac kupcu za vraćenu robu u roku od 30 dana od dana prijema vraćene robe.

Vraćanje novca kupcu će biti izvršeno u najkraćem mogućem periodu, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema poruke o odustajanju od kupovine. Vraćanje novca vršimo na tekući račun kupca.
Vraćanje robe u pomenutom roku za odustajanje od kupovine će se smatrati raskidom kupoprodajnog ugovora.

Adresa za vraćanje robe prodavcu:

Poker Pik d.o.o.
Bul Despota Stefana 126
11000 Beograd

 

Vraćanje oštećene pošiljke

Ako kupac po preuzimanju pošiljke primeti da je proizvod oštećen, da se u pošiljci ne nalaze svi poručeni proizvodi i da je paket otvaran, mora pokrenuti postupak reklamacije u Pošti Srbije. Kupac to učini tako što paket odnese u najbližu poštu u stanju u kom je primio, i zatraži od poštanskog službenika da ispuni Zapisnik o oštećenoj pošiljci. Zajedno sa Poštom Srbije ćemo se potruditi da reklamacija bude rešena u najkraćem mogućem roku.

 

Reklamacija

Prodavac mora kupcu da isporuči robu u skladu sa ugovorom i odgovara za sve stvarne i pravne probleme isporučene robe. Kupac može koristeći svoje pravo na reklamaciju robe, da o problemu obavesti prodavca u roku od 30 dana od momenta kada je otkrio problem. Kupac mora u reklamaciji detaljno da opiše problem, i da prodavcu omogući da proizvod pregleda.
U primeru reklamacije, kupac može u skladu sa zakonskim odredbama, da zahteva zamenu proizvoda ili vraćanje novca. Tada prodavac ima pravo da za vreme za koje je kupac koristio robu, obračuna iznajmljenu cenu usled smanjenja tržišne vrednosti proizvoda, samim njegovim korišćenjem u određenom vremenskom periodu.

Kupac može da vrati reklamiranu robu na račun prodavca, i da po unapred postignutom dogovoru sa prodavcem robu vrati poštom.

Reklamacija se ne priznaje u sledećim primerima:
- ako je od prijema pošiljke prošlo više od 8 dana,
- ako se utvrdi da je roba oštećena usled nepravilnog ili nemarnog ponašanja kupca,
- ako uz vraćenu robu nije priložen originalan račun.

Odgovorna osoba za reševanje reklamacija je Marko Šćepanović, e-mail: [email protected], tel.: 063/8218492

 

Dostava

Naš partner za dostavu pošiljke je Pošta Srbije, a kupac zadržava pravo da izabere drugog dostavljača. Paket će biti dostavljen na željenu adresu, a u slučaju da kupac nije u momentu isporuke na adresi, paket će biti zadržan u najbližoj pošti kako bi ga kupac preuzeo kada bude imao vremena. Robu dostavljamo na području Srbije.
Trošak dostave iznosi 399 RSD. Porudžbina će biti poslata u roku od 1 do 5 radnih dana. Svakako prodavac će se potruditi da roba bude poslata u najkraćem mogućem roku.

 

Zaštita ličnih podataka

Prodavac se obavezuje na permanentnu žaštitu ličnih podataka korisnika.
Prodavac će lične podatke korisnika isključivo koristiti za potrebe ispunjenja ugovora, odnosno isporuke porudžbine (slanje poručene robe, informativnog materijala, ponude, računa), i eventualne komunikacije. Podaci korisnika ni u kom slučaju neće biti dostupni neovlašćenim licima.
Za zaštitu ličnih podataka takođe je odgovoran i sam korisnik da bi se osigurala sigurnost korisničkog imena i lozinke, i u obavezi je da koristi odgovarajući softver (anti-virus) u cilju zaštite podataka i svog računara.

 

Odstupanje od odgovornosti

Prodavac se u okviru svojih najboljih mogućnosti trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njegovoj internet stranici. Ipak, može doći do greške vezane za sam proizvod, rok dostave ili cenu pri promeni ovih svojstava, da prodavac ne uspe da prepravi neki od ovih podataka, ili to uradi u trenutku porudžbine kupca. U ovakvom primeru, prodavac je u obavezi da obavesti kupca o promeni, i da mu omogoći odustajanje od porudžbine ili zamenu naručenog proizvoda.
Iako se prodavac trudi da ponudi tačne slike proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolički prikaz proizvoda. Fotografije ne daju svojstva proizvoda.
Zadržavamo pravo na promenu uslova poslovanja u bilo kom trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave.

 

Žalbe i sporovi

Prodavac poštuje važeći Zakon o zaštiti portošača. Prodavac se u okviru svojih najboljih mogućnosti trudi da ispuni svoju dužnost da uspostavi efikasan sistem prihvatanja žalbi, i u skladu sa tim je odredio osobu, koja je u slučaju bilo kakvog problema dostupna kupcu da je kontaktira telefonom ili e-mailom. Žalba se podnosi putem e-maila na adresu [email protected] Žalbeni postupak je poverljive prirode.
Prodavac je svestan da je bitno obeležje eventualnog sudskog spora, velika razlika između ekonomske vrednosti zahteva i troškova nastalih u rešavanju sudskog spora. To je takođe jedna od glavnih prepreka za potrošača da ne pokrene spor pred sudom. Prodavac je trajno opredeljen da učini sve što je u njegovoj moći da reši sve eventualne sporove mirnim putem.

Želimo vam mnogo prijatnih i ugodnih kupovina!

PokerPik.rs

PokerPik