Politika vraćanja robe

Vračilo blagaKupac ima pravo da nas u roku od 15 dana od dana prijema robe obavesti (e-mail na [email protected]) o otkazu porudžbina, gde nije potrebno navesti razlog za tu odluku. Jedino što je potrebno je da kupac pokrije troškove povratka robe. Roba se mora vratiti u roku od 30 dana od dana slanja vesti o otkazu kupovine. Vraćena roba mora biti u originalnom i neoštećenom pakovanju. Adresa za vraćanje robe je naznačena na obrascu za vraćanje robe, koji je u sastavu pošiljke. Prodavac se obavezuje da vrati novac kupca u visini cene poručene robe, i biće vraćen u roku od 30 dana od dana prijema vraćene robe.

Povratna uplata će se izvršiti što je pre moguće, i najkasnije do 30-og dana od dana vesti o otkazu porudžbine. Povratne uplate šaljemo na račun kupca.

Vraćanje robe primljene u roku od 30 dana smatraće se raskidom kupoprodajnog ugovora.


PokerPik